Jonas Staškevičius, kunigas (1910–1955)

Staskevicius Jonas

Kunigas JONAS STAŠKEVIČIUS
1910 – 1955

Gimė 1910 m. Anykščių valsčiaus Pivortų kaime. Apie jį galiu tiek pasakyti, kad į jo nuomojamą butą Žemaičių Kalvarijoje valdžia įkėlė ką tik Klaipėdos mokytojų seminariją baigusią jauną mokytoją, iš Ylakių kilusią neturtingą mergaitę, berods našlaitę. Kai ši pėsčiomis ėjo iš Plungės geležinkelio stoties į paskyrimo vietą, tuo pačiu keliu arkliu dardėjo mano sesutė Paulina ir paėmė ją vežti. Kelyje išsipasakojo savo istoriją, kiek sovietų laikais tai buvo įmanoma nepažįstamam pasakyti. Pakeleivė nežinanti, kur apsistoti. Apylinkės sekretorė jai pasakė, kad gaus tik mažą kambarėlį, ir tą pereinamą. Nuvedė ją ir pareikalavo kleboną tuoj jai ištuštinti priekinį kambarį. Klebonui neliko nieko kito daryti.
Šitą mokytoją išsikvietė apylinkėn, kur buvo atvažiavę saugumiečiai. Ją privertė pasirašyti po skundu, kuriame buvo parašyta: „Pas kunigą Joną Staškevičių lankosi banditai, su jais slapta kalbasi…“.

Po kunigo Jono arešto ji tiek krimtosi, aimanavo, kad taip bjauriai gali elgtis su neturtinga mergina, versti būti „išdavike“– pasirašyti po melagingais pranešimais, šantažuoti: esą, jei nepasirašysi, daugiau niekada nebedirbsi mokytoja. Baigusi tuos mokslo metus, ji susikrovė savo mantą ir išvažiavo į Rusijos gilumą – Uralą – pas draugę. Lietuvoje nerado ramybės dėl išdavystės.

Kunigas Jonas Staškevičius mirė Ivdellage, Sverdlovsko srityje, 1955 m. birželio 1 dieną.

Publikuota: Kun. Brunonas Bagužas. Mes liudijame Kristų, in: Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, Žemaičių vyskupystės muziejus – „Mintis“, 2006, p. 355-357.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*