Piotras Bonifacas Žukovski OFM Conv., palaimintasis (1913-1942)

240px-Niepokalanow_ZukowskiRomos katalikų bažnyčios palaimintasis, brolis pranciškonas Piotras Banifacas Žukovski (Piotr Bonifacy Żukowski)  gimė 1913 m. vasario 13 d. Baran – Rapa sodyboje, netoli Skleriškių (Nemenčinės sen.).  Tėvas Andžėjus ir motina Albina iš Valankievičių namų. Turėjo tris brolius ir seseris. Gimtajame kaime lankė pradinę mokyklą, baigė keturias klases. Padėjo namų ūkyje ir dirbo žemę.

Būdamas 17 metų, 1930m. rugsėjo 9d. įstojo Nepokalianove į pranciškonų ordiną (Mažesniųjų Brolių Konventualų Ordinas). Naujokyną atliko nuo 1931m.birželio 14d. iki 1932m. liepos 16d. Amžinuosius įžadus davė 1935m. rugpjūčio 2d. Vyresnieji apibūdino jį trumpai: ,,Visais atžvilgiais labai geras. Daugiau tokių!“ Tikriausiai dėl to gavo vienuolinį vardą Bonifacas (lot. darantis gėrį).

Brolis Bonifacas pasišventė spausdinto žodžio apaštalavimui, dirbo atsakingose pareigose Nepokalianovo spaustuvėje, iš kur į visą pasaulį buvo platinamas ,,Nekaltosios Riteris“, ,,Mažasis Nekaltosios Riteris“ bei kiti katalikiški leidiniai. Priklausė pranciškoniškajai Gaisrininkų komandai.

Prasidėjus II-jam pasauliniam karui pasiliko vienuolyne ir rizikuodamas gyvybe padėjo išsaugoti spausdinimo įrenginius. Visuomet buvo ramus ir susitvardęs. 1941m. spalio 14d. Gestapo areštuotas kartu su kitais penkiais broliais, tame tarpe su pal. Timotiejum Stanislovu Trojanovskiu (1908-1942) ir buvo uždarytas Paviako kalėjime. Vienuoliai neprarado vilties, meldėsi, giedojo religines giesmes, dvasiškai stiprino kitus kalinius, dalinosi su jais savo maisto daviniu.

1942m. sausio 8d. brolis Bonifacas tapo Osvencimo kaliniu ir gavo numerį 25447. Buvo priskirtas prie dvasinių asmenų kategorijos, o su tokiais kaliniais buvo elgiamasi ypatingai žiauriai. Dirbo sunkiausius darbus statybinių medžiagų transportavime, žvyro kasykloje ir kaip stogdengys prie namų remonto.

Buvo mušamas ir žeminamas, bet viską kantriai kentė tikėjimo dvasioje. Mirė kalėjimo ligoninėje 1942m. balandžio 10d. dėl plaučių uždegimo komplikacijų. Turėjo 29 metus. Jo kūnas buvo sudegintas lagerio krematoriume.
Palaimintuoju paskelbtas 1999m. birželio 13d. Varšuvoje, septintosios Jono Pauliaus II-jo apaštališkosios kelionės į Lenkiją metu.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*