Bronislovas Paukštys, kunigas, Pasaulio teisuolis (1897-1966)

01s

kunigas Bronius Paukštys

Kunigas salezietis, studijavo Italijoje, redagavo Torine laikraštį Saleziečių žinios. Nuo 1936 klebonavo Vytėnuose, Kaune. 1946 ištremtas į Sibirą, grįžo 1956, vikaravo Alytuje.

Štai ką apie savo išgelbėtoją kun. Bronių Paukštį rašė Rachilė Rosencveigaitė: „Brangus Tėve. Leiskite Jus taip vadinti, nes ar ne Jūs su manimi pasielgėte kaip tėvas? Kai aš tokia nelaiminga po daugel pergyvenimų pas Jus atėjau, argi manęs nepriglaudėte? Iš manęs nieko nereikalavote ir neklausinėjote. Jums buvo viskas suprantama. Jūs man tik pasakėte, kad pasilikčiau pas Jus, nusiraminčiau ir kurį laiką pabūčiau…“


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*