Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimas

 • 1990 m. tėviškėje prie keliuko į Madagaskaro vienkiemį jo atminimui pastatytas medinis kryžius.
 • 1994 m. Panemunės mikrorajone, Vaišvydavoje buvusi Geležinkelio gatvė pavadinta jo vardu (Kauno m. mero 1995 04 06 potv. Nr. 233).
 • 1995 m. Įgulos (Šv. Mykolo Arkangelo) bažnyčioje kun. R. Mikutavičiaus iniciatyva buvo pastatytas paminklinis biustas: „Vysk. M. Reinys“ (skulpt. Arūnas Sakalauskas).
 • 1998 m. rugsėjo 14 d. pradėta beatifikacijos byla. Šiuo metu bylos postulatorius – kunigas Liudvikas Liutkevičius.
 • 2000 m. gegužės 7 d. Popiežius Jonas Paulius II Romoje, Koliziejaus aikštėje, paskelbė 114 lietuvių kankinių, papildžiusių XX amžiaus Martirologiją. Vienas iš jų – arkivyskupas Mečislovas Reinys.
 • 2003 m. rugsėjo 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-146 sudaryta Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisija (tačiau jos veikla pastaruoju metu ganėtinai prigesusi).
 • 2003 m. spalio 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-167 sudaryta Arkivyskupo Mečislovo Reinio fondo taryba (paaiškėjus, kad prie savivaldybės negali būti Fondo, 2006 m. pabaigoje jis baigė savo darbą).
 • 2004 m. vasario 14 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų Teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7), kuriame M. Reinys dirbo 1922–1940 m., atidaryta arkivyskupo M. Reinio auditorija.
 • 2008 m. rugsėjo mėn. jo garbei išlestas portretinis vokas (dail. Antanas R. Šakalys), o 2009 01 17 serijoje „Žymūs žmonės“ – pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė).
 • 2008 m. sausio 20 d. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo pašventinta Dievo tarno Mečislovo Reinio skulptūra (skulptorius Arūnas Sakalauskas).
 • 2008 m. gegužės 23 d. Skapiškyje (Kupiškio r.) vysk. J. Preikšas pašventino M. Reiniui ir tremtiniams skirtą koplytstulpį (tautodailininkas Antanas Ruškys), pastatytą 2007 m., 100-osioms Dievo tarno kunigystės metinėms paminėti. Prie koplytstulpio kalbėjo tuometinis Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. Robertas Pukenis, kun. Juozas Čepėnas, tautodailininkas – koplytstulpio autorius Antanas Ruškys, Utenos savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius ir Kupiškio Kultūros centro Skapiškio kultūros namų režisierė „Pienių pūko“ teatrų iniciatorė ir organizatorė Vita Vadoklytė.
 • 2008 m. lapkričio 7 d. – arkivyskupo M. Reinio mirties metinių išvakarėse – Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio iniciatyva iškilmingai atidaryta ir pašventinta arkivyskupui skirta auditorija. Iškilmėse dalyvavo Šv. Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje Pėteris Štefanas Curbringenas (Peter Stephan Zurbriggen), Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Julius Dautartas, Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisijos nariai: pirmininkas Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas, monsinjoras Petras Baltuška, 2004 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Daugailių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Rita Jurkevičienė, Šiaulių ir Vilniaus Pedagoginio universitetų dėstytoja dr. Aldona Vasiliauskienė, kiti garbūs svečiai, universiteto bendruomenė.
 • 2009 m. vasario 16 d. buvo apdovanotas (po mirties) Vyčio kryžiaus ordino Kamandoro didžiuoju kryžiumi.
 • 2010 m. spalio 28 d. Vladimiro Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje pakabintas Dievo tarno portretas (uteniškio akademiko Algirdo Gaižučio dovana, atvežta uteniškių Zitos Mackevičienės ir Antano Vilūno bei dr. Aldonos Vasiliauskienės), spalio 29 d. bažnyčioje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Kankinių kraujas – naujų krikščionių pradas“ (straipsnio autorė skaitė pranešimą, skirtą arkivyskupui M. Reiniui), o spalio 30 d. – visos Rusijos politinių represijų aukų paminėjimo dieną Vladimiro miesto kapinių memoriale atidengta M. Reiniui paminklinė lenta.

Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*