Severinas Buteikis, kunigas (1911-1939)

PreilauskaiteGimė 1911 m. sausio 8 d. Pravackų kaime (Ukmergės raj.). Kunigas, įšventintas 1939 m. birželio 3 d. 1941 m. balandžio 6 d. kartu su kun. Antanu Petraičiu kelyje buvo suimtas ir uždarytas Kauno kalėjime. Pasak vyskupo V. Brizgio, be perstojo žiauriai kankintas 20 parų. Buvo mušamas, deginamas karštu lygintuvu, laužomos rankos. Nuo kankinimų kalėjime jam sutriko psichika. Vokiečių kariuomenei užėmus Kauną, vokiečių buvo išvežtas į Kalvarijos psichiatrijos ligoninę, iš kur jį vėliau pasiėmė namiškiai. Ligai progresuojant, kentėjo baisius galvos skausmus, bet stengėsi linkti kantrus, daug meldėsi. Galop namiškių buvo išvežtas gydytis į Kalvarijos psichiatrijos ligoninę, kur 1942 metais mirė. Atlikus pomirtinį skrodimą, nustatyta 12 sunkių galvos kiaušų skilimų su kraujo išsiliejimu į smegenis. Ant nugaros ir krūtinės aptikti deginimo karštu lygintuvu pėdsakai.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*