Pranciškus Vitkevičius, kunigas (1877-1941)

Gimė 1877 m. spalio 9 dieną Klepsčių kaime (Plungės raj.). Kunigas, įšventintas 1901 m. gruodžio 16 d.

1941 d. birželio 25 d. iš apsupties besistengianti išsiveržti sovietų kariuomenės, daugiausia NKVD daliniai, artinosi prie Jonavos. Prie Skarulių sovietų kariškiams pasirodė, jog kažkas į juos šovęs iš varpinės bokšto. Enkavedistai visus kaimo gyventojus suvarė prie vieškelio, suguldė į griovius ir ruošėsi sušaudyti. Tuo momentu atvesti trys smarkiai sužaloti ir sumušti kunigai, kurie buvo areštuoti bažnyčioje pamaldų metu. Tarp jų buvo kun. P. Vitkevičius, kuris prašė kaimo žmones paleisti, o vietoj jų sušaudyti kunigus. Žmonės buvo paleisti, o kunigai nuvaryti sušaudyti. Varomas kun. P. Vitkevičius, neištvėręs patyčių, suklupo šalia vieškelio ir ėmė melstis. Ten ir buvo nušautas 1941 m. birželio 25 d.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*