Petras Jasas, kunigas (1910-1992)

prib0003

Lietuviai tremtyje. Chara Kutulo
lietuvių vaikų Pirmoji komunija.
Centre – kun. Petras Jasas. 1956 m.

Petras Jasas (g. 1910 m. Rietavo aps. ir vls. Labardžių k., vėliau nuteistas ir įkalintas sovietiniame lageryje, prieš tai slapstėsi(?). 1941 m. platino antisovietinius lapelius.

1946 gegužės 29 d. buvo suimtas Tūbausių klebonas Petras Jasas. MVD Karinio tribunolo nuosprendžiu nuteistas 10 m. lagerio ir 3 m. tremties. Jo kalinimo vietos: Ivdellagas (Sverdlovsko sr.) , Minlagas (Komija), tremtis Komijoje. Valdžiai neleidus 1960 m. grįžti į Lietuvą, apsigyveno Latvijoje. Sugrįžo 1971 m. Įrašytas į Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą).


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*