Petras Auglys, kunigas (1861-1937)

Gimė 1861 m. birželio 9 d. Ungurių kaime (Ukmergės raj.). Kunigu įšventintas 1887 m. sausio 11 d. Dirbo Rusijoje ir Baltarusijoje carizmo laikais ir sovietiniais metais.

1923 m. suimtas Petrograde įtariant šnipinėjimu Lenkijai. Perkeltas į Smolenską ir po šešerių mėnesių parengtinio tardymo paleistas.

Areštavus Baltarusijos apaštališkąjį administratorių vysk. Boleslovą Sloskaną, 1927 metais tapo jo įpėdiniu. Buvo kelis kartus suimtas. GPU įgąsdintas, 1930 m. kovo mėn. pasirašė jam pakištą pareiškimą apie tai, SSSR nėra religijos persekiojimo. Atsitokėjęs apie savo poelgį pranešė Maskvoje reziduojančiam prancūzui vyskupui Pijui Eugenijui Neveu ir per jį prašė Šventajį Tėvą atleisti iš apaštališkojo administratoriaus pareigų, tačiau atleistas nebuvo. Tada prikalbino tris savo bičiulius kunigus parašyti tiesą apie persekiojimus ir šį laišką per vyskupą Neveu pasiųsti Varšuvos metropolitui kardinolui Aleksandrui Kakovskiui, į Lenkiją ištremtajam Mogiliovo arkivyskupui Eduardui Roppui ir Šventajam Tėvui. GPU laišką perėmė ir prisegė prie kun. P. Auglio bylos.

1936 m. birželio 16 d. GPU agentai grasindami reikalavo atsisakyti savo pareigų. Kunigas nepakluso.

1937 m. birželio 13 d. buvo vėl areštuotas, rugpjūčio 25 d. nuteistas mirties bausme ir rugpjūčio 27 d. Minsko NKVD kalėjime sušaudytas.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*