Matas Lajauskas, kunigas (1872–1941)

Matas Lajauskas gimė 1872 09 14 (26) Bajórakampio kaime, tuometiniame Širvintų valsčiuje. Pats kaimo pavadinimas sakytų, kad jame gyveno bajorai. Kaip žinia, dauguma Vilniaus vyskupijos bajorų jau XIX a. atsižadėjo protėvių lietuvių kalbos ir laikė save lenkais. XIX a. II pusėje buvo aplenkinti ir Širvintų parapijos valstiečiai. 1908 m. kun. M. Lajauskas, pateikdamas anketines žinias apie save, nurodė esąs lietuvis ir mokąs gimtąją kalbą. 1885-1889 m. M. Lajauskas mokėsi Vilniaus antrojoje gimnazijoje, 1889 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Pasimokęs ketverius metus, buvo pasiųstas į Peterburgo dvasinę akademiją, kurią baigė 1897 m. magistro laipsniu. XX a. pr. kun. M. Lajauskas buvo susipratęs lietuvis ir rėmė tautinį atgimimą. Tikriausiai tai jis laikė savo pareiga, praktine veikla nesigyrė, o atgimimo veikėjai tautinės sąmonės žadintoją Rodūnios parapijoje pamiršo. Tai, jog šiandien išliko lietuvių Pelesos apylinkėse, yra nemažas kun. M. Lajausko nuopelnas. Jis vienas pirmųjų ryžtingai žadino Rodūnios parapijos lietuvių tautinę sąmonę, rūpinosi jų švietimu. Labanoro parapijos nebuvo pasiekusi žymesnė lenkinimo banga: čia beveik nebuvo bajorkaimių, sulenkėjusių miestelėnų. Parapijiečiai klebonu M. Lajausku buvo patenkinti, skundų niekas nerašė. Kun. M. Lajauskas Labanore praleido ir Pirmojo pasaulinio karo audras, ir kovas už Lietuvos nepriklausomybę. Žuvo 1941 birželio 28 nuo besitraukiančių čekistų rankos. Palaidotas Molėtų bažnyčios šventoriuje.

Informacijos šaltinis: Širvintų krašto kunigas Matas Lajauskas / Kazys Misius. Iš: Širvintos. 2000, p. 674-678.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*