Kazimieras Lajauskas, kunigas (1892−1921)

IMG_6842Zibaluose, savo gimtojoje vietoje, klebonavęs kun. K. Lajauskas 1920 m ypatingai puoselėjo lietuviškumą. Kaip tik su jo atėjimu buvo atkurta Zibalų parapija. K. Lajauskas priešinosi prievartiniam gyventojų lenkinimui ir rėmė lietuvių atgimimą. 1921 m. kovo 14 d. buvo lenkų žandarų suimtas, apiplėštas, tardytas ir be jokio teismo miške, vos sulaukęs 29 metų amžiaus ir 6 metų kunigystės, nužudytas. Ši niekšybė, anot istoriko J. Lebionkos, įvykdyta todėl, kad „kunigas buvo žinomas kaip sąmoningas lietuvis patriotas. Galima spėti, jog prie dvasininko nužudymo prisidėjo ir kauniečio išdaviko Virbalio („daktaro Sortano“) gaujos lenkų „partizanai“, nuolat puldinėję neutralios zonos Širvintų ruožą. Kituose šaltiniuose minima, jog, tvarkydamas Zibalų bažnyčią, kun. K. Lajauskas per klaidą sudegino dvi senas, 1863 m. sukilimo lenkų vėliavas, dėl to užsirūstino vietiniai dvarininkai ir apskundė kleboną pasienio žandarams.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*