Boleslovas Vėgėlė, kunigas (1880-1941)

Gimė 1880 m. rugsėjo 1 d. Musteikių kaime (Utenos raj.). Kunigas, įšventintas 1904 lapkričio 7 d.

1941 m. birželio 22 ąją, pirmąją karo dieną, sekmadienį, buvo atvykęs į Jonavą, kur vyskupas V. Brizgys teikė Sutvirtinimo sakramentą ir kelias dienas užtruko pas Skarulių kleboną kun. P. Vitkevičių. Birželio 25 d. iš apsupties besistengianti išsiveržti sovietų kariuomenės, daugiausia NKVD daliniai, artinosi prie Jonavos. Prie Skarulių sovietų kariškiams pasirodė, jog kažkas į juos šovęs iš varpinės bokšto. Enkavedistai visus kaimo gyventojus suvarė prie vieškelio, suguldė į griovius ir ruošėsi sušaudyti. Tuo momentu atvesti trys smarkiai sužaloti ir sumušti kunigai, kurie buvo areštuoti bažnyčioje pamaldų metu. Tarp jų buvo kun. B. Vėgėlė ir kun. P. Vitkevičius, kuris prašė kaimo žmones paleisti, o vietoj jų sušaudyti kunigus. Žmonės buvo paleisti, o kunigai nuvaryti Meištonių kaimo link. Kun. B. Vėgėlė po ilgų ir sadistiškų kankinimų buvo nužudytas netoli Skarulių 1941 m. birželio 25 d.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*