Valentas Balčius, kunigas (1907-1941)

Balcius

kunigas Valentas Balčius (1907-1941)

         Gimė 1907 m. gegužės 5 d. Dainavos krašto, Ratnyčios parapijoje. 1930 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją.

1935 m. įšventintas kunigu.

1939 – 1941 metais buvo Pusnės Šv. Juozapo globos bažnyčios klebonu. Jaunas bei energingas kunigas jau baigė pats savo rankomis tvarkyti Pusnės bažnyčios ir šventoriaus remonto darbus, kai bolševikų ranka 1941 m. birželio 27 d. nutraukė jo gyvybės siūlą.

Besitraukiant sovietų armijai, metęs darbus drauge su broliu išsikasė nuošaliau slėptuvę ir laukė praūžiant karo baisenybėms, tačiau nedora akis net iš vieškelio pastebėjo slėptuvę. Tuojau buvo pulta ant beginklių žmonių, ir visi tapo žiauraus teroro aukomis.

Visi buvę slėptuvėje buvo bolševikų kareivių žiauriai sušaudyti. Palaidotas Pusnės Šv. Juozapo globos bažnyčios šventoriuje.

 


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*