Andrius Juknevičius, kunigas (1882-1941)

Kunigas Juknevičius Andrius gimė 1882 m. Juodiškių kaime, Ceikinių parapijoje.

Sušaudytas 1941m. birželio 24 d.  Kaišiadoryse, palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje.

Mokėsi Daugėliškio ir Švenčionių miesto mokyklose. 1903 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją ir 1907 m. vysk. E. Roppo įšventintas kunigu.
Kunigavimo vietos:

1907 – 1908 m. – Rodūnės vikaras.

1908 – 1910 m. – Eišiškių vikaras.

1910 – 1929 m. – Joniškio (Molėtų raj.) klebonas. Čia subūrė tretininkus ir blaivininkus, sudarė jungtinį lietuvių – lenkų chorą.

1929 – 1934 m. – Nedzingės klebonas ir Merkinės dekanas.

1934 – 1941 m. – Merkinės klebonas ir dekanas.

1941 m. frontui slenkant į Rytus, birželio 24 d. kun. A. Juknevičius kartu su vikaru kun. Alfonsu Ažubaliu buvo suimti sovietinių karių, tardyti ir nuvaryti sušaudyti. Vikaras liko gyvas, o kun. A. Juknevičiaus lavonas rastas prie geležinkelio, pamiškėje. Jo žūties vietoje buvo pastatytas kryžius (pakeistas nauju Atgimimo metu).

Literatūra :

  • Kiškis S. Aš padarysiu jus žmonių žvejais. – Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1994. – P. 18, 19;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. – Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. – P. 76.

Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*