Pasaulietinis Šv. Kazimiero ordinas

default

Pasaulietinio Šv. Kazimiero ordino nariai

Oficiali ordino interneto svetainė: www.ordinas.lt

Ordino įkūrimas

Pasaulietinis Šv. Kazimiero ordinas įkurtas – Lietuvos kilmingų giminių palikuonių, kuriems vadovavo visuomenės ir kultūros veikėjas, Edvardas J. Eismontas.
Ordinas pavadintas šv. Kazimiero vardu, siekiant pagerbti Gediminaičių dinastijos karalaitį Kazimierą ir kilnius jo idealus.

Ordino tikslai ir uždaviniai

- Vadovaujantis griežtais dorovės, kilnumo ir garbės principais, aktyviai dalyvauti visuomeninėje, švietėjiškoje, kultūrinėje, labdaringoje ir globėjiškoje veikloje.
– Rodant gerą pavyzdį, dalyvauti jaunimo auklėjime ir ugdyme.
– Ordino veikla vadovaujasi obalsiu – Vivere bonum faciendo (Gyventi, darant gera).

Ordino misija

Nieko nėra svarbiau už kūrybinę meilę. Kiekvienas žmogus turi laisvą valią. Teisė priimti sprendimus, ieškoti gyvenimo prasmės. Protas sukelia nuostabias kibirkštis. Jos kuria ugnį, spalvingą gyvenimo žaismą. Į mūsų širdį beldžiasi išmintis. Taip mąstydamas kūriau švento Kazimiero ordiną. Buvo nelengva. Teko būti prašytoju ir organizatoriumi. Išmokau nusižeminti, nubraukti ašarą ir vėl gyventi viltimi.
Šv. Kazimieras mūsų mokytojas ir globėjas. Jis ne kartą padėjo mums ir visai Lietuvai. Tai skaidri ir amžina dangaus šviesa. Mūsų jau daug. Ir neužilgo bus dar daugiau. Mus globoja dangus, o žemė verkia.
Karai vyksta vienas po kito. Žūsta žmonės. Kodėl tokia baisi žmonijos dalia? Kuo galima paaiškinti tą faktą, kad vieni yra labai turtingi, o dauguma – skurdžiai? Kodėl kas minutę penki vaikai miršta nuo ligų ir bado? Tokia planetos statistika. O kas gero Lietuvoje? Tūkstančiai vaikų nelanko mokyklos. Tai sąšlavyno vaikai. Dalis badauja.

Didžioji dalis Lietuvos žemės nedirbama. Bruzgynai alina ne tik Lietuvos žemę, bet ir dvasią. Taip, mes laisvi galų gale. Brangus žodis „tauta“, laisva tauta. Bet laisvę reikia branginti, saugoti kaip didžiausią vertybę. Per pastaruosius metus Lietuvoje padaryta daug klaidų, ko pasekoje gyvenimas tapo sunkus ir sudėtingas. Tauta įskaudinta ir apgauta. Teikiamos pramogos, kuriomis norima mus maksimaliai sumenkinti. Kultūra ir istorija pamiršta.

Norima mus padaryti piktais, supriešintais. Orumas, garbė, kilnumas tampa tampa nemadingi. Bet žmonės turi žinoti tiesą ir per tiesą atrasti dvasios laisvę.
 Daugelis Šv. Kazimiero ordiną mato kaip naują atgimimo bangą, ateities viziją. Mes privalome būti pavyzdžiu kitiems, daug dirbti visų žmonių labui teikdami jiems Viltį ir Laisvę. Tokia Ordino misija, ir tai mes padarysime. ( Edvardas Jonas Eismontas 1999m. )


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*