Palaimintojo Jurgio kanonizacijos procesas

          2007 m. vasario 7 – 9 d. Marijonų vienuolijos generaliniuose namuose Romoje vyko Marijonų vienuolijos generalinio postulatoriaus ir jo pagalbininkų – vicepostulatorių susitikimas. Lietuvai jame atstovavo vicepostulatorius kun. Vytautas Brilius, MIC, bei – pirmą kartą istorijoje – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos vyr. vadovės s. Ignės Marijošiūtės (kurią generalinis postulatorius kun. Wojciechas Skora vicepostulatore paskyrė 2006 m. gruodžio 13 d. dekretu) atstovė.

     Generalinio postulatoriaus užduotis – rūpintis visų iškilių Marijonų vienuolijos sūnų šventumo pripažinimu Bažnyčioje. Tačiau šiame posėdyje ypač daug dėmesio buvo skirta būtent Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kanonizacijos proceso klausimams.

     Susitikimo metu vicepostulatoriai dalijosi patirtimi apie Pal. Jurgio Matulaičio ir kitų Marijonų palaimintųjų bei Dievo tarnų šventumo garso sklaidą, numatė bendras užduotis ateičiai bei aptarė konkretaus jų įgyvendino kiekviename krašte ypatumus.

      Posėdžio pabaigoje generalinis postulatorius suformulavo keletą nurodymų ir išvadų, tarp kurių ypač svarbus šis: skirti kuo daugiau dėmesio renkant ir platinant liudijimus apie malones, patirtas per Palaimintojo Jurgio užtarimą.

      Esame tikri, kad ir mūsų tėvynėje daugybė žmonių šaukėsi ir šaukiasi Palaimintojo Jurgio užtarimo ir patiria malonių. Prisidėdami prie generalinio postulatoriaus raginimo, abu vicepostulatoriai Lietuvoje – sesuo Ignė ir kunigas Vytautas – nuoširdžiai prašo pranešti apie patirtą malonę Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserims (Šv. Kryžiaus namai, Daukanto a. 1, LT – 01122, Vilnius, tel. 85 260 9347) arba tėvams marijonams (Laisvės al. 101a, LT – 44291, Kaunas, tel. 837 229965).

         Liudijimai apie patirtas malones ir padėkos už jas yra svarbūs kanonizacijos bylai, nes jie ženklina ir išreiškia visų mūsų meilę Palaimintajam ir mūsų pasitikėjimą jo užtarimu. Maža to, tik melsdamiesi ir tikėdami galime sulaukti ir oficialiai patvirtinto stebuklo, kurio reikia, kad Palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsiliepsite.

            Malda pal. Jurgio Matulaičio kanonizacijai priartinti

        Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, altorių garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*