Šv. Jonas Krikštytojas – Kauno arkivyskupijos globėjas.

1jonas kr.Šv. Jonas Krikštytojas — Jeruzalės šventyklos kunigo Zacharijo ir jo žmonos Elzbietos sūnus — minimas visose keturiose Evangelijose. Jonas Krikštytojas gimė jo motinai jau esant senyvo amžiaus. Jo gimimą išpranašavo Jeruzalės šventykloje prie smilkalų altoriaus Zacharijui pasirodęs angelas, pasakęs ir jo vardą. Žinoma, kad apie 27 metus šventasis kvietė visus atgaila ruoštis Mesijo atėjimui. Jono mokiniais yra buvę Petras ir jo brolis Andriejus, vėliau prisidėję prie Jėzaus. Jonas pakrikštijo atgailos krikštu ir patį Jėzų. Krikštijant pasirodė Šv. Dvasia.
Jonas smerkė valdovą Erodą Antipą, kam jis gyvena su brolio žmona Erodiada, ir už tai buvo įkalintas. Jo mirtį lėmė Erodo surengto pokylio eiga. Pokylyje svečiams šoko Erodiados duktė Salomė. Šokis Erodui patiko ir jis paragino Salomę prašyti ko nori. Salomė, motinos pamokyta, paprašė Jono Krikštytojo galvos. Erodas nedrįso laužyti savo pažado, kad ir gailėdamasis, vis tiek įsakė atnešti į pokylio salę nukirstą Jono Krikštytojo galvą. Tai atsitiko maždaug 30 m. po Kr.
Teigiama, kad Jonas Krikštytojas buvo palaidotas prie Sebastės Samarijoje. Čia pirmieji krikščionys garbino jo kapą iki IV a. vidurio, kol imperatorius Julianas Atskalūnas (Julianus Apostata) jį išniekino. Po šio įvykio Jono Krikštytojo relikvijos pasirodė įvairiose vietose, taip pat Romoje. Jo kultas išplito tiek Rytų, tiek Vakarų bažnyčiose. Šv. Jeronimo Martirologija, Kartaginos kalendorius, šv. Augustino pamokslai Jono Krikštytojo šventę skelbia birželio 24 kaip jo gimimo dieną.
Jonas Krikštytojas laikomas visų vienuolynų įkūrėjų pirmavaizdžiu. Jo gyvenimas dykumoje, šiurkštūs kupranugario vilnų drabužiai, maistas skėriai ir laukinių bičių medus – visa tai leidžia jį priskirti prie vienuolių dykumų atsiskyrėlių. Bažnytiniame mene Jonas Krikštytojas daugiausia vaizduojamas krikštijantis Jėzų. Kartais jis vaizduojamas kaip pranašas, iškėlęs rankoje kryžių. Jo mirties diena — rugpjūčio 29 — vadinama šv. Jono Krikštytojo nukankinimo diena.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*