Jurgis Galdikas, prelatas, pedagogas, filosofas, mokslų daktaras (1883–1963)

9 - Prelatas dr. profesorius Jurgis Galdikas

Prelatas dr. profesorius Jurgis Galdikas

Jurgis Galdikas. Kunigas, pedagogas, filosofijos mokslų daktaras. Gimė 1883 m. balandžio 23 d. Kretingos apskrities Lazdininkų kaime. Mokėsi Palangoje, Kaune, Insbruke, Louvaine. Kurį laiką buvo Telšių vyskupystės kanauninkas, Telšių kunigų seminarijos inspektorius, Šilalės, Palangos klebonas, Šiaulių vikaras. Mirė 1963 m. birželio 17 d. Šilalėje.

Lietuvos žmones sujaudino LNK televizijos laida Nepriklausomų paieškų tarnyba, kurios metu Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos direktorius Miša Jakobas kreipėsi pagalbos į Lietuvos žmones, ieškodamas savo motinos Frumos Pupsaitės gelbėtojo, Vieviržėnų klebono Jurgio Galdiko giminaičių. 

Žymus Žemaitijos šviesuolis, pedagogas, filosofas, mokslų daktaras Jurgis Galdikas į kunigus buvo įšventintas 1907 09 09. Mokėsi užsienyje, vėliau dėstė Telšių kunigų seminarijoje. Karo metais Jurgis Galdikas – Vieviržėnų bažnyčios klebonas.

Prasidėjus karui, visi Vieviržėnų miestelio žydai buvo suvaryti į Trepkalnio dvarą. Pradžioje žydams buvo leista dirbti pas vietinius vieviržėniškius, tačiau jau po poros savaičių paskelbta, kad lietuviai, kurie slėps žydus, bus nubausti mirties bausme. Visi žydai buvo sugrąžinti į Trepkalnio dvarą ir sušaudyti. Frumai Pupsaitei, kurią buvo priglaudęs kunigas Jurgis Galdikas pasisekė – ji negrįžo į Trepkalnio dvarą, todėl ir liko gyva. Visi Frumos Pupsaitės artimieji – tėvai, dešimt brolių ir seserų buvo nužudyti. Naciams ir jų tarnams pradėjus įtarti, kad kunigas Jurgis Galdikas slepia žydaitę, ją išvežė pas kitus patikimus žmones.

Prelato Jurgio Galdiko išgelbėta Fruma Pupsaitė po karo ištekėjo už Chaimo Jakobo, grįžo gyventi į Telšius, užaugino dvi dukras ir sūnų – dabartinį Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos direktorių Mišą Jakobą, kurio pastangų dėka per šią ceremoniją Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių už jo motinos Frumos Pupsaitės išgelbėjimą priėmė klebono Jurgio Galdiko dukterėčia Aldona Lengvinienė.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*