Vyskupo Vincento Borisevičiaus atminimo įamžinimas

 • 1991 m. pradėta jo kanonizacijos byla. Jis paskelbtas kandidatu į palaimintuosius.
 • 1994 metais archeologas Vytautas Urbanavičius ir kiti pradėjo palaikų Tuskulėnų dvaro teritorijoje identifikavimo tyrimus. Buvo ieškomi vyskupo Vincento Borisevičiaus palaikai. Vasarą paaiškėjo, kad atkasto „pirmojo kapo“ palaikai nepriklauso vyskupui ir tyrimai buvo tęsiami toliau.
 • 1995 m., pirmajai Lietuvoje įkurtai (1990 m. rugsėjo 1 d.) katalikiškai mokyklai Telšiuose suteiktas vyskupo Vincento Borisevičiaus vardas.
 • 1995 m. lapkričio 26 dieną monsinjoras Alfonsas Svarinskas Kazlų Rūdoje pašventino Vincento Borisevičiaus gatvę. Siekdami šį įvykį įamžinti Kazlų Rūdos tikintieji nusprendė bažnyčios šventoriuje vyskupui V. Borisevičiui pastatyti kryžių. Jį sukūrė dailininkas Vytas Aputis. Kazlų Rūdos bažnyčią puošia dailininko V. Gelgotos nutapytas vysk. V. Borisevičiaus portretas.
 • 1996 metų vasarą, panaudojus specialią aparatūrą, vysk. V. Borisevičiaus palaikai buvo identifikuoti.
 • 1999 m. rugsėjo 27 d. iškilmingai Telšių katedros vyskupų kriptoje po centriniu Katedros altoriumi palaidoti Tuskulėnų parke rasti ir identifikuoti vysk. V. Borisevičiaus palaikai.
 • 1999 m. rugpjūčio 25 d., Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebono Antano Gilio rūpesčiu, ant Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros pietvakarinio fasado atidengta atminimo lenta Telšių vyskupams. (Aut. skulptorius Arūnas Sakalauskas, architektas Algirdas Žebrauskas).
 • 1999 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Vincentas Borisevičius buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius).
 • 2000 m. gegužės 7 d. Romoje, Koliziejaus aikštėje, Šventasis Tėvas Jonas Paulius II papildė šimtmečio martirologiją, paskelbdamas 114 Lietuvos kankinių. Tarp jų – vyskupas Vincentas Borisevičius.
 • 2002 m. lapkričio 18 d. Telšių kunigų seminarijos Didžiojoje auloje ta proga surengtoje konferencijoje vysk. dr. J. Boruta SJ gausiai susirinkusiems kunigams kalbėjo apie vysk. V. Borisevičiaus pamaldumą ir meilę Dievui bei artimui, ypač akcentuodamas didžiulę jo dorybę – meilę priešams. „Vyskupo Borisevičiaus asmenybės kilnumas yra pavyzdys visoms kartoms”, – sakė vysk. J. Boruta SJ pristatydamas susirinkusiesiems neseniai LKMA išleistą leidinį „Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose ir dokumentuose”. Vysk. J. Boruta SJ, nemažai prisidėjęs prie šio leidinio parengimo, kunigams ir klierikams pabrėžė šio kankinio didvyriškumą, aukojimąsi ir artimo meilę.
 • 2002 m. lapkričio 20 d. surengtas šio vyskupo kankinio minėjimas gimtojoje Vilkaviškio vyskupijoje. Jo tėviškės vietoje – Vilkaviškio rajone, Bebrininkų kaime – pašventintas naujai pastatytas kryžius. Šioms apeigoms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.
 • 2002 m. lapkričio 23 d. Telšių kunigų seminarija, švęsdama savo 75 m. įkūrimo jubiliejų, kartu minėjo ir pirmojo šios seminarijos rektoriaus vyskupo V. Borisevičiaus 115-ąsias gimimo metinės. Mišioms pasibaigus, visi iškilmių dalyviai rinkosi prie Telšių kunigų seminarijos bibliotekos pastato, kuriame 1927–1945 m. gyveno vyskupas V. Borisevičius. Čia buvo perskaitytas vyskupo J. Borutos SJ dekretas, kuriuo Telšių kunigų seminarijai suteikiamas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus vardas. Ant šio pastato sienos pakabintą lentą su naujuoju seminarijos pavadinimu pašventino Panevėžio vyskupas J. Kauneckas. Po to Telšių Žemaitės dramos teatro salėje buvo rodoma šiam jubiliejui skirta Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Telšių vyskupo V. Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos auklėtinių parengta meninė programa.\
 • 2003 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu – buvo apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).
 • 2012 m. gegužės 13 d. Ilguvos bažnyčioje atidengta memorialinė lenta kankiniui vyskupui Vincentui Borisevičiui.
 • Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1N, Vilnius) įrengta ekspozicija „TUSKULĖNŲ DVARO PASLAPTYS“. Atskleidžiama vyskupo Vincento Borisevičiaus dvasios stiprybė žiauraus totalitarinio sovietinio režimo akivaizdoje. Eksponuojami archyviniai dokumentai iš vyskupo baudžiamosios bylos, liturginiai drabužiai, asmeniniai daiktai, fotografijos.

Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*