Regina Musneckienė. Vaiguvoje paminėtas Marijos Rusteikaitės jubiliejus

2012 m. rugpjūčio  mėn. Vaiguvos bažnyčioje paminėtos 120 – osios vienuolės, Dievo apvaizdos seserų kongregacijos įkūrėjos, žydų gelbėtojos, pelniusios Pasaulio teisuolės vardą ir apdovanojimą, Marijos Rusteikaitės gimimo metinės. Vatikanas šią lietuvę paskelbė Dievo tarnaite. Pradėta beatifikacijos byla dėl jos paskelbimo Palaimintąja.

Deganti širdis ir apglėbiančios rankos

Praėjusį sekmadienį klebono Vytauto Žvirzdino aukotos Mišios Vaiguvos bažnyčioje buvo kitokios nei įprasta. Jose dalyvavo Panevėžio Dievo apvaizdos kongregacijos vienuolės.

Po Šv. Mišių jos drauge su maldininkais paminėjo savo stegėjos Marijos Rusteikaitės 120 -ąsias gimimo metines ir kongregacijos 80 – metį. Vienuolyno vyresnioji sesuo Leonora supažindino vaiguviškius su jų kraštietės nuopelnais, apžvelgė jos gyvenimo kelią, informavo, jog ketinama įamžinti M. Rusteikaitės atminimą Vaiguvoje.

Dievo apvaizdos seserų kongregacija surinko daugybę dokumentų, įrodančių M. Rusteikaitės pasiaukojimą Dievui ir žmonijai. Vatikanas ją paskelbė Dievo tarnaite. Pradėta beatifikacijos byla, kad buvusi vienuolė ir žmonių gelbėtoja būtų paskelbta Palaimintąja.

Sesuo Dominyka M. Rusteikatę vadino moterimi su degančia širdimi ir apglėbiančiomis rankomis ir klausė, iš kur ji turėjo tiek drąsos ir jėgų, užuot didžiavusis savo turtais ir aukštus postus užimančiais broliais, tarnauti vargšams.

Apdovanojo ir vaišino parapijiečius

Vienuolės sugiedojo Marijai Rusteikaitei skirtą giesmę. Klebonui įteikė M. Rusteikaitės dovaną – jos pačios siuvinėtą ir vienuolių išsaugotą arnotą Vaiguvos parapijai. Visi maldininkai gavo po paveikslėlį su M. Rusteikaitės atvaizdu, o choristai – po rožinį.

Paskui buvo pakviesti pasivaišinti į bažnyčios šventorių. Vienuolės parapijiečiams atvežė iš anksto pasiruoštų vaišių.

Ypač dėmesingos jos buvo vienai iš seniausiųjų Vaiguvos parapijos moterų 97 metų Bronislavai Paškevičienei, kuri buvo įstojusi į vienuolyną tuo metu, kai jam vadovavo M. Rusteikaitė.

Bažnyčioje buvo parengta nuotraukų paroda, liudijanti kitiems atiduotą M. Rusteikaitės gyvenimą.

Dvarininkė pasirinko varguolius

Marija Rusteikaitė gimė 1892 metais netoli Kuršėnų, Kybartų kaime. Jos tėvai Jadvyga ir Stanislovas Rusteikos augino devynis vaikus. Bet gyveno pasiturimai. Jų dvarui priklausė 200 hektarų žemės. Vaikai išėjo mokslus. Užėmė aukštas pareigas tuometinėje Lietuvoje. Tačiau dukra Marija pasirinko visiškai kitokį kelią. Dar besimokydama Šiaulių gimnazijoje ji įsijungė į religines kuopeles. Dėstydama Kražių gimnazijoje sutiko labai daug įkvepiančių, dorų ir stiprių asmenybių.

Vėliau išvyko į Sankt Peterburgą studijuoti farmacijos ir sveikatos mokslų. Baigusi studijas, grįžo į Panevėžį. Čia rado labai daug skurdžiai gyvenančių, apleistų, sergančių žmonių. Todėl nusprendė savo gyvenimą pašvęsti jų gelbėjimui.

Prieš 80 metų jos rūpesčiu Panevėžyje įkurta Dievo apvaizdos seserų kongregacija. Vėliau Marija atsikelia į praskolintą Vaiguvos dvarą, kuriame gyventi leidžia jos draugė. Vaiguvoje taip pat randa daug skurdo, apleistų vaikų ir suaugusių. Čia įkuria vaikų ir suaugusiųjų prieglaudas.

Pasakojama, jog vienuolė Marija retai kviesdavo gydytoją. Kadangi pati studijavo farmaciją ir mediciną, dažniausia be pagalbos išgydydavo sergančius.

Gelbėjo žydus

Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, M. Rusteikaitė išgelbėjo penkiolika žydų. Pagalbos prašančius žydus laikė dvaro rūsiuose. O vieną moterį ir jos dukrą aprengė vienuolių drabužiais. Dar yra gyvų jos išgelbėtų žydų vaikų. Jie gyvena Vilniuje ir Izraelyje.

Sovietų okupacijos metais M. Rusteikaitės šeima buvo išvežta į Sibirą. Vieni broliai sušaudyti, kiti nukankinti. Lietuvoje liko tik Marija. Ją sostinėje slapstė išgelbėtieji žydai. Paskui gavo kambarėlį Domininkonų bažnyčioje.

Atėjus ramesniems laikams, M. Rusteikaitė persikėlė gyventi į Užventį. Čia stengėsi niekam neužkliūti ir nekristi į akis. Būdama 57 metų mirė.

ŠEIMA: Marija Rusteikaitė savo šeima pasirinko vargšus ir tvirtino jų varguose sutikusi Kristų.

LIUDYTOJA: Vaiguvoje gyvena ir pamaldose dalyvavo vienos Marijos Rusteikaitės gyvenimo atkarpos liudytoja 97 metų Bronislava Paškevičienė, kuri buvo įstojusi į jos vadovaujamą vienuolyną.

VAIŠĖS: Vienuolės šventoriuje surengė vaišes.

SUSIDOMĖJIMAS: Vaiguviškiai susidomėję apžiūrėjo nuotraukų apie M.Rusteikaitės gyvenimą parodą ir klausėsi sesers Leonoros pasakojimo.

Autorės nuotr.

Informacijos šaltinis: http://www.skrastas.lt/?data=2012-08-22&rub_raj=1141131318&id=1344870460&pried=2012-08-14


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*