Pivašiūnų Dievo Motinos Marijos paveikslas

piv_marija02_dPaveikslo Madona – tipiška Palestinos jaunutė motina, spinduliuojanti gerumą, atlaidumą. Dešine ranka ji globia Kūdikėlį Jėzų, kaire laiko skeptrą. Kūdikėlis Jėzus dešine rankute laimina. Marijos ir Kūdikėlio drabužiai iš paauksuotos kalinėtos skardos. Ant galvų – karūnos, apjuostos spinduliuojančiomis aureolėmis. Aplink jas – dvylikos žvaigždžių vainikai.

Pivašiūnų Dievo Motinos Marijos paveikslas nuo seno garsėja savo stebuklinga galia. Tai liudija senieji votai – (dovanos), pakabinti prie paveikslo atsidėkojant už čia patirtas malones. Senieji bažnyčių Elenchai ir naujieji pasakojimai liudija apie stebuklingą paveikslo gydomąją galią. Gyvas maldininkų įsitikinimas ir pasitikėjimas, kad Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslas yra nepaprastas, stebuklingas, šventas ir maloningas, kelia tikinčiųjų dvasią.

1988 m. rugpjūčio 14 d. kardinolas V. Sladkevičius paveikslą vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II dovanota karūna ir suteikė Nuliūdusiųjų Paguodos titulą. Nuo to laiko kiekvieno mėnesio 15 dieną maldininkai iš visos Lietuvos susirenka pagarbinti Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos ir paprašyti dangiškos globos bei užtarimo.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*