Marijos Kazimieros Kaupaitės beatifikacijos bylos atgarsiai

Kazimiera Kaupaitė – moteris, palikusi pastebimą pėdsaką nacionaliniame mūsų pavelde. Be šios vienuolės indėlio, pavyzdžiui, nebūtų garsiojo Pažaislio. Tačiau daugumai Lietuvos žmonių Motinos Marijos (taip ją vadino ir vadina jos įkurtos vienuolijos seserys), švietėjos, lietuvybės puoselėtojos, gilaus vidinio gyvenimo moters, kandidatės į katalikų palaimintąsias, asmenybė lieka menkai pažįstama arba visai nežinoma.

Per pastarąjį dešimtmetį nuo 2006 iki 2016 metų Šventųjų skelbimo kongregacija gavo 351 positio iš visų Bažnyčios vietovių. Kardinolo pristatyme paminėta ir Lietuva tarp penkiolikos kraštų Bažnyčių, kurios minėtame laikotarpyje Kongregacijai pristatė po vieną positio: devyni kraštai pristatė po du, septyni kraštai po tris. Daugiau nei tris pristatė Filipinai (4); Portugalija (6), JAV, Kolumbija, Meksika, Vengrija ir Vokietija (7), Indija (8), Prancūzija (10), Brazilija (13), Lenkija (22), Ispanija (60) ir Italija (139).

Iš minėtųjų 351 dosjė, 293 buvo dėl išskirtinų krikščioniškų vertybių ir 58 dėl kankinystės. Tarp jų – dvi Lietuvos katalikų bendruomenei reikšmingos bylos:

Popiežius Pranciškus 2016 m. gruodžio 1 dieną įgaliojo kardinolą Angelo Amato paskelbti kongregacijos dekretą dėl Kaišiadorių arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962), nužudyto iš neapykantos tikėjimui, kankinystės. Dekretas atvėrė kankinio, Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kelią į palaimintuosius. Lietuvos vyskupai 2017-sius paskelbė kankinio, Garbingojo arkivyskupo T. Matulionio metais Lietuvoje. Lietuvos ganytojai kvietė didžiuotis, kad Viešpats Lietuvai dovanojo arkivyskupą Teofilių Matulionį.

Kita su Lietuva susijusi byla pradėta JAV, Čikagos arkivyskupijoje, dėl Kazimieriečių seserų vienuolijos steigėjos s. Marijos Kazimieros Kaupaitės (Kaupas) beatifikacijos. Popiežius Benediktas XVI pripažino s. Mariją Kazimierą Kaupaitę Garbingąja: dekretas dėl jos herojiškų dorybių paskelbtas 2010 metais. Garbingoji s. Marija Kazimiera Kaupaitė gimė Ramygaloje 1880 ir mirė JAV 1940 metais.

2010 m. Ramygalos klebono Edmundo Rinkevičiaus rūpesčiu Gudelių kaime pašventintas paminklinis akmuo, skirtas atminti Marijai Kazimierai Kaupaitei.

2015 m. spalio 4 d. Ramygalos bažnyčios kriptoje atidengta ir pašventinta memorialinė atminimo lenta su motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijomis.

Kviečiame tikinčiuosius nuolat melsti Dievą, kad Motina Marija Kazimiera Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja. Melskime ir jos užtarimo sergantiems ir išgyvenantiems sunkumus.

Tikime, kad Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės patirta skaudi emigrantės dalia teiktų vilties šiandien išvykstantiems ieškoti geresnio gyvenimo lietuviams emigrantams, ypač paguostų ir ramintų likusius artimuosius.

Viliamės, kad sergantys onkologinėmis ligomis, kreipdamiesi į Dievo Tarnaitę, sulauktų pagalbos, dvasinės paguodos. Taip pat galime tikėtis dvasinių atsivertimų, pagalbos nelaimėse ir sielvartuose, išsilaisvinimo nuo priklausomybių ir kitokių kūno bei sielos negandų. 

2017 sausis


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*