Lenkijoje pagerbtas žymaus lietuvio kunigo A.Lipniūno atminimas

Lenkijoje, netoli Gdansko esančiame Pucko miestelyje birželio 29 dieną iškilmingai atidengta atminimo lenta kunigui ir žymiam visuomenininkui Alfonsui Lipniūnui (1905-1945) pagerbti.

A. Lipniūno atminimui skirti renginiai prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis Pucko bažnyčioje. Vėliau procesija pajudėjo ligoninės, kurioje kunigas praleido savo paskutiniąsias dienas, atidengta atminimo lenta. Renginyje dalyvavo Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas, vietos bendruomenė, miesto valdžia, Panevėžio miesto savivaldybė ir vyskupijos, Lietuvių draugijos Gdanske atstovai.

Lietuvos ambasadorius Lenkijoje E.Meilūnas įteikė meno istorikei Danutai Marijai Detlaff Lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Vyriausybės sidabro garbės ženklą už daugelio metų įdirbį, Lenkijoje rūpinantis A. Lipniūno atminimu.

E.Meilūnas pažymėjo, kad kunigo A.Lipniūno, kuris visą gyvenimą vadovavosi principu „kitiems – viskas, sau – nieko“, puoselėtos vertybės ir idealai yra kaip niekad aktualūs ir šiandien. Ambasadorius išreiškė viltį, kad pradėtas kunigo beatifikacijos procesas bus baigtas artimiausiu laiku.

Iškilmėse dalyvavęs Alytaus etnologinis ansamblis susirinkusiems parodė meninę programą.

Po iškilmių susirinkusieji aplankė Pucko kapines, kuriose A.Lipniūnas buvo palaidotas kartu su kitais Štuthofo kankiniais iš Lietuvos ir kitų šalių.

Kunigas ir profesorius A.Lipniūnas – vienas iškiliausių XX a. lietuvių – visuomenininkas, jaunimo veikėjas, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis. Nacių areštuotas 1943 metais, su vilniečių inteligentų grupe buvo išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą Lenkijoje. Kalinių evakuacijos metu susirgęs dėmėtąja šiltine ir plaučių uždegimu, mirė ir buvo palaidotas Pucko kapinėse. 2005 metais apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu (po mirties).

1989 metais A.Lipniūno palaikai buvo perkelti į tėvynę. Kunigas palaidotas Panevėžyje. 2006 metais Panevėžio vyskupijos iniciatyva pradėtas A.Lipniūno beatifikacijos (paskelbimo palaimintuoju) procesas.

Minėjimus kunigui A.Lipniūnui pagerbti Pucke organizavo miesto valdžia, Pucko miesto gražinimo draugija, Lietuvių draugija Gdanske, Panevėžio vyskupija ir Lietuvos ambasada Lenkijoje.

Informacijos šaltinis: lrytas.lt, 2008-06-30


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*