Kunigo, kankinio Alfonso Lipniūno atminimo įamžinimas

Atminimo įamžinimas:

  • 1993 metais Panevėžio miesto tarybos sprendimu vienai miesto mokyklai suteiktas kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno vardas. Tokį sprendimą lėmė mokyklos bendruomenės noras vadintis iškilios Panevėžio krašto asmenybės vardu. Kilusio iš Panevėžio apskrities, mokyklą baigusio Panevėžio vyrų gimnazijoje ir kunigu tapusio Alfonso Lipniūno asmenybė mokyklos bendruomenei yra meilės žmogui ir darbui, pasiaukojimo, pareigos ir atsakomybės pavyzdys, o gebėjimas vesti per kliūtis ir sunkumus iki Kristaus yra priminimas, jog šalia mūsų visada bus toks, kuris išgirs, atsigręš ir pagelbės.
  • 1995 metais mokykloje įrengtas kunigo Alfonso Lipniūno kambarys, kuriuo siekiama įamžinti kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno atminimą, skleisti jo idėjas mokinams, vietos bendruomenei. Čia eksponuojami kunigą Alfonsą Lipniūną menantys daiktai, surinkti iš jo artimųjų, giminių, pažįstamų. Ant sienos kabo paties kunigo Alfonso tapytas paveikslas, kuriame pavaizduoti jo gimtieji Talkoniai. Saugoma kunigo parašyta ir 1933 metais išspausdinta knyga „Penkių valstybių sostinėse“. Yra Vytauto Didžiojo universiteto, kuriame jis baigė teologiją licenciato laipsniu, diplomas. Šio kambario – muziejaus įkūrimo iniciatorius – buvęs mokyklos direktorius Jonas Knizikevičius.
  • 2000 m. gegužės 7 d. Romoje, Koliziejaus aikštėje, Šventasis Tėvas Jonas Paulius II papildė šimtmečio martirologiją, paskelbdamas 114 Lietuvos kankinių. Tarp jų – ir kun. Alfonsas Lipniūnas.
  • 2005 m. vasario 16 d. Prezidentūroje, Vilniuje, Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už pagalbą Lietuvai integruojantis į transatlantines bei europines struktūras Vyčio Kryžiaus ordino komandoro kryžiumi apdovanojo kunigą, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvį Alfonsą Lipniūną (po mirties). Garbingą apdovanojimą atsiėmė kunigo sūnėnas Alfonsas Lipnickas ir kunigo sesers anūkė Odeta Abromavičiūtė (Vilnius). 
  • 2005 m. Panevėžio Katedros aikštėje, ant namo, pažymėto 7 – uoju numeriu, sienos buvo atidengta memorialinė lenta vienam iškiliausių XX amžiaus lietuvių – Štuthofo koncentracijos stovyklos kankiniui Alfonsui Lipniūnui, kunigui profesoriui, po mirties apdovanotam Vyčio Kryžiaus ordinu. Memorialinę lentą pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.
  • 2006 m. kovo 28 d. 61 – eriems metams prabėgus po kun. Alfonso Lipniūno mirties, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje buvo pradėtas jo beatifikacijos bylos procesas. 
  • 2008 m. rugpjūčio 29 d. Lenkijos Pucko miestelyje, netoli Gdansko, iškilmingai atidengta atminimo lenta kunigui ir visuomenininkui Alfonsui Lipniūnui pagerbti.
  • 2012 m. kovo 28 d., minint Dievo tarno kun. A. Lipniūno mirties dieną, Panevėžyje vyko renginiai, skirti prisiminti šį Lietuvos kankinį. Buvo suorganizuota konferencija „Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas: atminties įprasminimo aktualijos“ (vedantieji: dr. kun. Gediminas Jankūnas, Dr. Aldona Vasiliauskienė).

Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*