Kankinės Elenos Spirgevičiūtės atminimo įamžinimas

  • 1990 m. Žaliakalnyje, Šv. Antano Paduviečio Bažnyčios šventoriuje esančioje Kankinių sienoje įmūryta atminimo lenta su užrašu: „Geriau mirti, bet nenusidėti. Mergelė Elena Spirgevičiūtė, studentė, skautė, 1924–1944“. Bažnyčioje kabo paveikslas su parapijietės E. Spirgevičiūtės ir jos tetos S. Žukaitės portretais (dail. Liucija Atkočiūnaitė).
  • 1992 m. apie sesers gyvenimą Česlovas Spirgevičius Kaune išleido knygelę „Mirtis atėjo iš Muravos“.
  • 1998 10 18 Dainavos mikrorajone (Taikos pr. ir Studentų g. sankryžoje) pastatytas paminklas: „Šioje vietoje 1944 m. sausio 3 d., gindamos mergaitės garbę, žuvo Elena Spirgevičiūtė ir Stasė Žukaitė. Niekas manęs nepažemins, jei esu kilnios dvasios. Iš E. Spirgevičiūtės dienoraščio“ (skulpt. Antanas Kmieliauskas, archit. Algimantas Mikėnas).
  • 2000 m. Arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pradėjo Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos (kankinystės deklaravimo) bylą ir tais pačiais metais 05 07 kankinė buvo įtraukta į Bažnyčios martirologą (Naujųjų kankinių sąrašą).
  • 2001 05 23 naujosios Palemono bažnyčios varpinėje jos garbei įkeltas varpas su įrašu: „Mergelės kankinės Elenos Spirgevičiūtės šlovės pradžiai pažymėti.“
  • 2004 01 04 Kauno „Saulės“ gimnazijos muziejuje, minint kankinės 80-ąsias gimimo ir 60-ąsias mirties metines, įrengta memorialinė ekspozicija „Elena Spirgevičiūtė“. Medžiagą surinko moksleiviai, vadovaujami istorijos mokytojo eksperto V. Jaruševičiaus.

Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*