Gediminas Zemlickas „Gyvenimas ne sau“

2005 m. balandžio 7 d. Vilniuje Genocido aukų muziejuje buvo atidaryta kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno (Lipnicko) 100-osioms gimimo ir 60-osioms mirties metinėms skirta meninių fotografijų paroda. Jos nuotraukų autorius – buvæs Panevëžio katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius. Jį Lietuvos žmonės pažįsta kaip labai aktyvų kun. A. Lipniūno veiklos
propaguotoją. Parodos atidaryme dalyvavo Vokietijos Federacinës Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius dr. Aleksanderis fon Romas (Alexander von Rom) ir Čekijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Petras Voznica
(Petr Voznica), Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas Gabrielis Žemkalnis, daug visuomenėje žinomų žmonių. Renginį pradėjo kun. A. Lipniūno sūnėnas inž. Alfonsas Lipnickas. Balandžio 8 d. Šv. Jonų bažnyčioje vyko Vilniaus arkivyskupijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos surengta mokslinė konferencija, skirta profesoriaus kunigo A. Lipniūno veiklai prisiminti, veikė ir jam skirta dokumentų bei kitos medžiagos paroda.
 Konferenciją atidarė ir pranešimą skaitė Lietuvių katalikų mokslo akademijos prezidentas, Telšių vyskupas dr. Jonas Algimantas Boruta SJ, dalyvius pasveikino ir Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus linkėjimus perdavė Prezidento patarėja dr. Irena Vaišvilaitė, pranešimus skaitė vyskupas Juozas Tunaitis, istorikai Sigitas Jegelevičius, Arūnas Bubnys ir kiti.
Balandžio 10 d. toje pačioje bažnyčioje po Šv. Mišių įvyko dar vienas kun. prof. A. Lipniūno minėjimas su menine dalimi. Šiame rašinyje pasidalysime įspūdžiais iš fotografijų parodos, skirtos šviesios atminties Lietuvos kankiniui prof. kun. A. Lipniūnui paminėti. Prieš tai priminsime, kad šiais metais, vasario 16-ąją, Prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos Respublikai Vyčio kryžiaus ordinoKomandoro kryžiumi apdovanojo kunigą, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvį A. Lipniūną. Apdovanojimą priėmė kunigo sūnėnas inž. A. Lipnickas. Kunigo-kankinio apdovanojimą amžinai saugoti Panevėžio vyskupijoje jis įteikė vyskupui Jonui Kauneckui.

Daugiau skaitykite: Mokslo Lietuva, 2005 m. gegužės 5–-18 d.  Nr. 9 (321). P. 1, 10-11.

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*