Emilija Janulytė „Gyvybės diena Žagarėje“

Zagare1213

Žagarės gimnazijos ir miestelio
bendruomenės atstovai su Šiaulių
vyskupu Eugenijumi Bartuliu
konferencijos pradžią paskelbė
paleisdami į dangų baltus balandžius

Šiauliuose vyko Pasaulinei gyvybės dienai skirti renginiai. Gegužės 8-ąją Žagarės gimnazijoje surengta konferencija „Gyvybės diena – gyvenimo prasmės ieškojimo diena“,  kurioje buvo pristatyti  Šiaulių apskrities mokyklų 5–12 klasių mokinių ir mokytojų sveikatos tiriamieji  darbai.

 Išvakarėse – pamaldos Barboros Žagarietės kriptos bažnyčioje

 Konferenciją organizavo  Žagarės gimnazijos mokinių klubas „Sveika mokykla“  ir Žagarės parapijos klebonas kun. Marius Dyglys, jiems talkino Joniškio rajono Švietimo centras, rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras,  Žagarės socialinių paslaugų centras ir Žagarės regioninis parkas. Renginio metu giedojo iš Klaipėdos atvykusi Marijos Taikos Karalienės bažnyčios jaunimo choro grupė (vadovė Gražina Ribokaitė)  ir  Žagarės sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Irena Stripinienė).

 Konferencijos išvakarėse, gegužės 7-ąją, Žagarės mažojoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, kuri žinoma kaip Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės kriptos bažnyčia, kun. M. Dyglys vedė jaunimo pamaldas, vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo giedamos giesmės.

 Konferencijos pradžią paskelbė balandžiai  

 Žagarės gimnazijoje įvykusioje konferencijoje, be gausaus  būrio mokinių, mokytojų bei miestelio bendruomenės atstovų, dalyvavo  ir  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  

 Konferencijos svečią  vyskupą E. Bartulį mokiniai iškilmingai pasitiko prie gimnazijos durų. Vėliau konferencijos dalyviai – mokiniai, mokytojai, Žagarės seniūnė Stasė Eidukienė, gimnazijos direktorius Virgilijus Kančelskis,  Žagarės regioninio parko direktorius  Mindaugas Balčiūnas  kartu su vyskupu išėjo į mokyklos kiemelį, kur visi sugiedojo giesmę, o po jos paleido į dangų baltus balandžius.

 Konferenciją vedė gimnazijos mokinių klubo „Sveika mokykla“ prezidentas Laurynas Ginkus ir klubo narė Brigita Daunytė.

Zagarevedejai217

Konferencijos vedėjai – mokinių klubo
„Sveika mokykla“ prezidentas Laurynas
Ginkus ir klubo narė Brigita Daunytė

„Mano gyvenime nuo šiol nėra mano valios“

 Įžanginiais žodžiais konferenciją pradėjo Žagarės gimnazijos direktorius V. Kančelskis ir Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Direktorius V. Kančelskis džiaugėsi mokinių  klubo „Sveika mokykla“ veikla ir jų indėliu rengiant šią konferenciją. Konferencijos svečias Šiaulių vyskupas E. Bartulis pastebėjo, kad vien renginio pavadinime „Gyvybės diena – gyvenimo prasmės ieškojimo diena“ užfiksuotos nepaprastai gilios mintys. „Pasaulyje yra daug grožio, tik kartais jį užtemdo neatsakingi žmogaus žingsniai, veiksmai ir darbai, – kalbėjo vyskupas. – Kad tokių klaidų nedarytume, kad būtume ne mirties, o gyvybės kultūros kūrėjai, turime žvelgti į Amžinąjį Kūrėją ir mokytis iš Jo. Svarbiausia ieškoti Dievo valios ir vykdyti tai, ko Dievas nori iš mūsų. Tada į pasaulį ateina tikroji šviesa, tiesa, džiaugsmas, meilė.  O meilėje išsiskleidžia žiedai, dovanojantys naują gyvybę.“

 Vyskupas kvietė prisiminti šventųjų gyvenimus ir mokytis iš jų – remtis šv. Faustinos prasmingais žodžiais: „Mano gyvenime nuo šiol nėra mano valios“, kurti gyvybės kultūrą taip, kaip tai darė Švenčiausia Mergelė Marija, ištardama „Taip“  Dievo valiai.

 Pranešimai ir  stebuklai Barboros Žagarietės užtarimu

 Pirmąjį pranešimą apie gyvenimo prasmę parengė Žagarės gimnazijos neformalaus ugdymo mokytoja Stasė Grinienė. Mokytoja papasakojo net apie kelis šiomis dienomis Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės užtarimu  įvykusius stebuklus: po onkologinės  ligos pasveiko mokytojos draugė, nuo kiaulių gripo išsigydė gėlininkė Daiva, kūdikio laukiasi moteris, kuri net šešerius metus nebesitikėjo šito stebuklo. Buvusios ligonės ir būsimoji mama bei jų artimieji tvirtai įsitikinę, kad sveikata ir motinystės džiaugsmas buvo grąžinti Barboros Žagarietės užtarimu, karštai į ją meldžiantis. Neseniai apie išgijimo stebuklus rašė rajono ir apskrities laikraščiai.

 Konferencijoje buvo skaityti pranešimai: „Tabakas chemiko akimis“ bei „Krituliai ir jų PH“, kuriuos parengė Joniškio rajono Jaunimo ir suaugusių mokyklos auklėtiniai, „Saldumynai – papildomas greitos energijos šaltinis“, parengtas Žagarės gimnazijos septintokų F. Šukytės ir J. Juškevičiaus. Gimnazijos dešimtokas Dominykas Jurgutis kalbėjo apie triukšmo įtaką žmogaus sveikatai, o dešimtokė Sandra Radčenkaitė pristatė „Mažus mažos Žagarės stebuklus“. Apie vaistų ir liaudies medicinos panaudojimą įvairioms ligoms gydyti kalbėjo devintokės A. Makaveckaitė ir F. Dunauskaitė. Pranešėjams pasirengti padėjo gimnazijos mokytojos Alma Kančelskienė ir Daiva Skirienė, Joniškio rajono Jaunimo ir suaugusių mokyklos mokytoja Stefanija Grigaliūnienė.

ZagareSveika_mokykla215

Klubo „Sveika mokykla“ nariai
dėkoja savo vadovei, socialinei
pedagogei Irenai Buivydienei

Paminėti Gyvybės dieną – tradicija

 Klubo „Sveika mokykla“ prezidentas vienuoliktokas L. Ginkus ir klubo vadovė socialinė pedagogė Irena Buivydienė susirinkusiems pristatė klubo veiklą per dešimtį jo gyvavimo  metų. Tardamas konferencijos uždarymo žodį Šiaulių vyskupas E. Bartulis džiaugėsi pristatytais mokinių darbais ir jų atliktais tyrimais,  sakė išgirdęs daug įdomių minčių. Vyskupą džiugino ir tai, kad konferencijoje nemažai dėmesio buvo skirta  Dievo Tarnaitei Barborai Žagarietei.    

 Žagarės gimnazijoje konferencijos Pasaulinės gyvybės dienos proga  rengiamos kasmet ir yra  tapusios gražia tradicija, sutelkiančia mokinius, mokytojus ir visą miestelio bendruomenę prasmingiems susitikimams bei pokalbiams.

 Žagarė, Joniškio rajonas

 Inesės Ratnikaitės nuotraukos

Informacijos šaltinis: „XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą PRO VITA. Nr.5 (114) 2010 m. gegužės 28 d. http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/provita/20100528/provita_01.html


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*